Wie zijn we?

Wij zijn het Parkinson Revalidatie Onderzoekslabo (PRO-labo) binnen de Onderzoeksgroep Neurorevalidatie (eNRGy) aan de KU Leuven, onder leiding van Prof. Moran Gilat en Prof. Em. Alice Nieuwboer. 

Onze Missie

Wij willen revalidatie voor mensen met de ziekte van Parkinson verbeteren door de moeilijkheden met bewegen in het dagelijkse leven, met het leren van nieuwe motorische vaardigheden en de onderliggende, aangetaste neurale netwerken beter te leren begrijpen. 
Zo kunnen we nieuwe interventies ontwikkelen of de effecten van bestaande revalidatiestrategieën verbeteren. 
Wij hopen we een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de levenskwaliteit van personen met Parkinson en hun naasten en aan innovatieve revalidatie.

Ons Onderzoek

In ons lab lopen talrijke studies, die allemaal de invloed van de ziekte van Parkinson op het revalidatie-potentieel onderzoeken.

Gang- en evenwichtsproblemen, Freezing of Gait

Gang- en evenwichtsproblemen zijn vaak voorkomend bij mensen met de ziekte van Parkinson, met vaak een beperkt medicamenteus effect. Een belangrijk en invaliderend symptoom is Freezing of Gait (FOG), gedefinieerd als een plotse, onvrijwillige stopzetting van de voeten ondanks de intentie om te stappen, alsof de voeten plots ‘aan de vloer vastgelijmd’ zijn. Onze onderzoeken zijn gericht op het begrijpen van de, tot op heden grotendeels onbekend, mechanismen van FOG, het beoordelen ervan in het laboratorium en thuis, en het ontwikkelen van nieuwe interventies.

Moeilijkheden met het bovenste lidmaat en fijne motoriek 

Fijn motorische vaardigheden zijn ontzettend belangrijk voor ons dagelijks leven. Denk maar aan schrijven, het gebruik van smartphones en tablets, zich aankleden, taken die vaak moeilijk verlopen bij mensen met de ziekte van Parkinson omwille van fijn motorische problemen. In deze onderzoekslijn onderzoeken we hoe trainingsprogramma’s kunnen helpen, via nieuwe technologieën en beeldvormingstechnieken.

 

 

 

Slaapstoornissen en geheugen                                       

Slaap is belangrijk voor motorisch leren, voornamelijk voor de consolidatie van nieuw-geleerde vaardigheden. Dit vormt een belangrijk onderdeel van de revalidatie bij de ziekte van Parkinson. Een slaapinterventie na het leren kan de mogelijkheid bieden om veilig het leerpotentieel te stimuleren bij de ziekte van Parkinson, ondanks de veelvoorkomende slaapproblemen. Tot nu toe is hierover echter weinig geweten. Onze derde onderzoekslijn focust op het ontrafelen van de invloed van slaap op motorisch leren en het revalidatiepotentieel bij mensen met de ziekte van Parkinson.

Methoden

In de drie onderzoekslijnen maken we gebruik van state-of-the-art technieken om deze doelen te bereiken. We maken, onder andere, gebruik van uitgebreide bewegingsanalyses, beeldvormingsmethodes zoals fMRI, fNIRS en EEGpolysomnografie voor slaap en niet-invasieve hersenstimulatie zoals tDCS en TMS. We maken gebruik van de onderzoekslabo’s aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen in Leuven, meer bepaald de Brainshub en de MALL. Beide labo’s zijn makkelijk bereikbaar en vormen een aangename omgeving om de verschillende testen te ondergaan. We hebben ook actieve samenwerkingen met de Universitaire Ziekenhuizen UZ Leuven.