You are here: Home / Sport, Innovation & Management

Sport, Innovation & Management

 

De onderzoekslijn Sports in/for Society heeft sinds enkele jaren een expertise opgebouwd betreffende de collectie en analyse van data die belangrijk zijn voor het strategische beleid van sportorganisaties. Zowel voor overheden (lokaal en bovenlokaal), als voor middenveldorganisaties als voor organisaties uit de economische profitsector leverde de onderzoeksgroep belangrijke gegevens die de situatie as is correct weergaven.

Situatie to be

SIM stopt echter niet bij de analyse van de gegevens. Samen met de opdrachtgever kan bekeken worden wat de verschillende strategische keuzes kunnen zijn en hoe hieruit de juiste projecten kunnen voortvloeien.

Consultancy

SIM is gegroeid uit de onderzoekslijn Sports in/for Society van KU Leuven en start steeds vanuit een wetenschappelijke benadering. Een wetenschappelijke publicatie van het onderzoek (timing te bespreken met de opdrachtgever) kan steeds tot de mogelijkheden behoren.

Portfolio

De onderzoekslijn deed in het verleden reeds onderzoekswerk voor o.a. volgende opdrachtgevers

Het vaste SIM-team bestaat uit:

Contact SIM