START ONDERZOEK PERSONEEL CONTACT VACATURES

 

Het Centrum voor Contextuele Psychiatrie is een wereldwijd toonaangevend expertisecentrum op het gebied van Experience Sampling Methodology (ESM). Deze innovatieve techniek wordt voornamelijk gebruikt om in real-time en in real-world de interactie tussen een persoon en zijn/haar omgeving te onderzoeken binnen de geestelijke gezondheid, met meer specifieke aandacht voor psychose, zelfmoord en zelfverwonding.

De doelstellingen van CCP zijn onder andere het vaststellen van de benchmark voor ESM-wetenschap van hoge kwaliteit op het gebied van geestelijke gezondheid (onderzoekslijn 1). Daarnaast streven we naar een beter begrip van specifieke persoon-omgeving interacties en hun rol in de ontwikkeling en instandhouding van geestelijke gezondheidsproblemen (onderzoekslijn 2 en 3), met inbegrip van psychose (onderzoekslijn 4), en suïcidale en niet-suïcidale zelfverwonding (onderzoekslijn 5). Dit onderzoek ligt aan de basis voor het ontwikkelen en implementeren (onderzoekslijn 6) van nieuwe digitale interventies, om zo te evolueren naar werkelijk persoonsgerichte zorg in de psychiatrie. Om onze doelstellingen te bereiken, heeft CCP volgende zes onderzoekslijnen uitgewerkt.

  1. ESM methodologie, statistiek en meta-science
  2. Sociale interactie in psychopathologie
  3. Stress, beloning en affect dynamiek in psychopathologie
  4. Persoon-omgeving in psychose
  5. Persoon-omgeving interactie in suïcide en niet-suïcidale zelf-beschadiging
  6. Ontwikkeling, effectiviteits testen en implementatie van Digital Mobile Mental Health

Ten slotte beoogt CCP een academische opleiding van hoge kwaliteit te bieden aan studenten en beginnende onderzoekers. Thema's over de onderzoekslijnen heen zijn onder meer het gebruik van ESM, de implementatie van open science praktijken, de focus op kwalitatief onderzoek naast kwantitatief onderzoek, co-design en betrokkenheid van stakeholders, en het werken binnen een embodied cognition kader. 

Het CCP is een multidisciplinair centrum, waar nu meer dan 25 onderzoekers werken (klinische en theoretische psychologie, psychiatrie, filosofie, statistiek, IT, fysiologie). Het doel van het centrum is een sterke onderzoekslijn in psychiatrie te ontwikkelen, en tegelijk een sterke samenwerking met patiënten, familie, en behandelaren te onderhouden. Hiervoor zijn wij stevig ingebed bij het departement Neurowetenschappen (onderzoeksgroep Psychiatrie) van KU Leuven en het Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC-KU Leuven). Het CCP was opgericht met ondersteuning van het FWO (Odysseus beurs van Prof. Inez Myin-Germeys en Klinisch Mandaat van Prof. Ruud van Winkel).

@CCP_Leuven